Chirurgia Stomatologiczna

- ekstrakcje zębów: jednokorzeniowych, wielokorzeniowych, mlecznych, złamanych. zatrzymanych,
wgłobionych, dodatkowych
- resekcje zębów jedno i wielokorzeniowych
- podcięcia wędzidełek wargi górnej; dolnej i języka
-usunięcia torbieli; zmian o typie nadzi±¶laków, włókniaków, ziarniniaków, mukocelii kamieni z przewodów ¶linianek
- nacięcia ropni
- hemisekcje
- radektomie
- pobieranie materiału do badania histopatologicznego
Zabiegi wykonuj± lekarze specjali¶ci z chirurgi stomatologicznej, chirurgi szczękowo-twarzowej.


 
copyright 2010 © Greta-Dent Przychodnia Stomatologiczna

realizacja: wojtek