Rentgenodiagnostyka

Posiadamy pracownię rentgenowską. Diagnostykę rentgenowską wykonujemy przy użyciu punktowego aparatu
bądź radiowizjografi Digora Optime firmy Soredex. Radiowizjografia pozwala na cyfrową obróbkę obrazu
oraz znacznie obniża dawkę napromieniowania.
Pracownia rtg wyposażona jest w Tomograf komputerowy Vatech Pax-I3D Smart z Cefalostatem
umożliwiający wykonywanie:
zdjęć Tomografii3D pole 12 x 9 oraz 5 x 5
zdjęć pantomografii 2D oraz zdjęć cefalometrycznych
 
copyright 2010 © Greta-Dent Przychodnia Stomatologiczna

realizacja: wojtek