Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Posiadamy pracownię rentgenowską.

Wykonujemy następujące rodzaje zdjęć: punktowe, cefalometryczne, panoramiczne oraz tomografię komputerową (CBCT punktowe oraz szczęki i żuchwy).

Ponadto wykonujemy skany diagnostyczne.